We consumeren ons kapot Onze koopkracht staat onder druk. Vooral voor gezinnen met lage inkomens wegen de prijsstijgingen van energie, voedsel en huur zwaar door. Maar tegelijk consumeerde de doorsnee Vlaming of Nederlander nog nooit zoveel, teveel zelfs.

Vandaag is alles te koop en je bent wat je koopt. De rekken in onze supermarkten puilen uit, net zoals onze kasten, kelders, zolders en garages. De aarde kan deze groeiende consumptie steeds moeilijker aan. Ons klimaat warmt op, grondstoffen raken stilaan uitgeput, we zien en voelen de vervuiling aan den lijve.

Bovendien maakt die overvloed niet gelukkig. Velen worden ziek, werken zich te pletter of steken zich in schulden om nog meer te kunnen consumeren. We worstelen met de stress van het exces: hoe groter de keuze, hoe moeilijker we kunnen kiezen. Geluk blijkt niet te koop.

Intussen wil het beleid toch steeds meer groei en dus meer consumptie, blind voor de gevolgen voor mens en milieu. De markt verdringt zoetjesaan de democratie, de consument verdringt de burger, het eigenbelang het algemeen belang.

We consumeren ons kapot verkent de paradoxen van deze overconsumptie. Dirk Geldof onderzoekt waarom we nooit genoeg zullen hebben en wijst op de grenzen van onze keuzevrijheid. Hij kiest voor meer levenskwaliteit met meer duurzame consumptie, zelfs met minder consumptie. Omdat geluk en levenskwaliteit onbetaalbaar zijn en niet te koop.

Het boek is uitgegeven bij Houtekiet en ondertussen uitverkocht in de boekhandel. U kan het hier gratis downloaden. Bij de auteur zijn nog enkele exemplaren verkrijgbaar.

Selectie van artikels en interviews

We consumeren ons kapot. (opiniebijdrage in Mo-magazine, 28 september 2007)
We hebben alles, behalve genoeg. (interview in Tertio nr. 401, 17 oktober 2007)
We hebben bijna alles, behalve genoeg. (interview en bespreking in Raak, maandblad KWB, januari 2008)

Radio-interviews

* Donderdag 27 september 2007 in De Ochtenden op Radio 1 (Nederland)
* Maandag 29 oktober in Desmet Live, een uitzending van LLink op Radio 5 (Nederland)
* Op dinsdag 13 november in Radio Kassa, het consumentenprogramma van de Vara op radio 1 (Nederland)

Een selectie uit de besprekingen

Alles van waarde is handel. Een bespreking in NRC-boekenbijlage van 12 oktober 2007 (samen met het boek 'De infantiele consument' van Benjamin Barber).
Normloze hyperconsumenten. Een bespreking in De Volkskrant van 23 november 2007.
We consumeren ons kapot. Een bespreking in 'De Seizoenen' van Velt, oktober 2007.
Grenzen aan de consumptie. Een bespreking in Oikos nummer 44 (2008)
Jos Geysels over het boek bij de voorstelling in september 2007
Minervaria (boekbesprekingen)

Lezingen over het boek

Zie mijn agenda.

Bijlagen
Dirk Geldof 2007 We consumeren ons kapot.pdfDirk Geldof 2007 We consumeren ons kapot.pdf