De 21ste eeuw wordt een eeuw van superdiversiteit. De etnisch-culturele diversiteit in Europa neemt verder toe, ook al proberen regeringen verdere migratie krampachtig af te remmen. In steden als Brussel of Rotterdam vormen mensen met wortels in migratie al de meerderheid van de stadsbewoners. Volgend decennium is dat ook in Antwerpen een realiteit.

Migratie verandert onze samenleving. Op een halve eeuw evolueerden we tot een echte migratiesamenleving. Stedelijkheid vandaag is leven in superdiversiteit. Die diversiteit ligt echter nog altijd gevoelig. Ze roept onzekerheid en weerstand op. We blijven denken in verouderde wij-en-zij-opdelingen, waar de werkelijkheid al veel hybrider en complexer is.

Hoe verandert superdiversiteit onze samenleving? Hoe leven we samen in superdiversiteit? En stellen we de juiste vragen? Het armoederisico bij mensen van andere etnische afkomst is onaanvaardbaar hoog en vele jongeren hebben moeite om hun plek te vinden. Toch blijven de maatschappelijke debatten nog te vaak steken in achterhoedegevechten en symbooldossiers zoals de hoofddoek.

Hoe kunnen we het potentieel van superdiversiteit beter tot zijn recht laten komen en de valkuilen vermijden? Want dat is de enige zinvolle optie voor morgen. Vanuit een actief pluralisme kan leven in superdiversiteit niet zonder debat, samenspraak en tegenspraak. Het vraagt wederzijdse openheid en dialoog tussen iedereen die hier woont. Het vraagt wederzijdse betrokkenheid. Want enkel samen maken we de toekomst van dit land en van onze steden.

'Superdiversiteit. Hoe, migratie onze samenleving verandert' verscheen in 2015 in een 5dde, geheel geactualiseerde druk. Je kan het boek bestellen bij de betere boekhandel, of via uitgeverij Acco.

Enkele reacties:

"Geldof biedt een verkwikkend perspectief. Niet belerend, niet moraliserend, niet naïef maar helder, beloftevol en met historisch besef en realiteitszin." (…) “Het maakt niet wanhopig maar biedt een vernieuwend denk- en analysekader. De auteur heeft voeling met de sociale werkelijkheid en heeft oog voor de rol die het sociaal werk daarin speelt.” (…) “Dit werk is een zeer verdienstelijke poging om het heersend debat en vooral de kramp waarin het dreigt te verzeilen, een verfrissend referentiekader en dwingende vragen aan te reiken. Aan te bevelen voor elke sociaal werker, voor elke burger eigenlijk.” Hilde Vlaeminck & Koen Hermans in Journal of Social Intervention

'Een inspirerend boek' en 'een welkome bouwsteen om te komen tot multiculturaliteit versie 2.0.' , aldus een recencie in Zorg+Welzijn.

Een interview over het boek en de uitdagingen van superdiversiteit voor de welzijnszorg verscheen ook in Weliswaar.

Volgens een recencie in MO* is het boek 'een oproep om de superdiversiteit positief te benaderen en dit te vertalen in onder meer het onderwijs-, tewerkstellings- en gezinsbeleid.'

Interview 'De nieuwe realiteit van superdiversiteit. Dirk Geldof over integratie, emacipatie en burgerschap.' In Terzake-magazine 7/2013.

"Superdiversiteit is een boek dat mij bijzonder heeft geraakt. De laatste jaren overheerst het scepticisme over het samenleven in diversiteit. Maar er is geen weg terug en het denkkader dat Geldof aanreikt, is bruikbaar. Hij erkent de realiteit van uitsluiting en zoekt aanknopingspunten voor een betere toekomst. Steden zijn inderdaad de labo's waarin de nieuwe samenleving vorm krijgt. Het is belangrijk die rol te erkennen en de steden door een opdracht en middelen toe te geven. Een hoopvolle verademing." - Johan Vangenechten in De Leeswolf

Interview 'Superdiversiteit zit in ons onderwijs' in Basis (COV, nr. 1 2015)

Bijlagen
Terzake_magazine_7_p26-29.pdfTerzake_magazine_7_p26-29.pdf
Superdiversiteit_De leeswolf_februari 2014.pdfSuperdiversiteit_De leeswolf_februari 2014.pdf
2015 01 17 Basis COV Superdiversiteit.pdf2015 01 17 Basis COV Superdiversiteit.pdf
2016_KH_Boekbespreking_Superdiversiteit_Journal_of_Social_Intervention.pdf2016_KH_Boekbespreking_Superdiversiteit_Journal_of_Social_Intervention.pdf