'Wie de samenleving wil veranderen, moet ze eerst proberen te begrijpen. Wie met anderen wil dialogeren, moet zijn argumenten helder formuleren.' Dat drijft me om telkens weer achter de computer te kruipen, om boeken, artikels, opiniestukken of blogs te schrijven. Teksten zijn een duurzame manier om het maatschappelijke, academische of politieke debat te voeden, voorbij de oneliners. Hieronder vind je mijn belangrijkste publicaties.


Boeken

Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert. (2013, herziene druk 2019, 12de druk 2020)

Superdiversity in the heart of Europe. How migration changes our society. (ACCO, 2016)

Transmigratie. Hulp verlenen in een wereld van superdiversiteit. (2015)

Onzekerheid. Over leven in de risicomaatschappij (2008, 4de herziene druk 2016, 5de druk 2017)

We consumeren ons kapot (2007)

Onthaasting. Op zoek naar tijd in de risicomaatschappij (2001)

Niet meer maar beter. Over zelfbeperking in de risicomaatschappij (1999/2002/2005)

Jaarboeken Armoede en Sociale Uitsluiting (1991-2002)


Recente (digitale) artikels

Migranten zijn vaker transmigranten. Nieuwe uitdaging voor sociale professionals
(Sophie Withaeckx, Mieke Schrooten, Dirk Geldof, Margot Lavent, 24/9/2015 op sociaal.net)

Van globalisering tot uitstoting. Het uitdagende oeuvre van Saskia Sassen.
(Geldof, D. & Oosterlynck, S., 2015. In: Sassen, S., Uitstoting. Brutaliteit en complexiteit in de wereldeconomie. Leuven, Acco, pp. 7-18.)

Van risicomaatschappij tot reflexiviteit, van individualisering tot kosmopolitisering. Een terugblik op het oeuvre van Ulrich Beck (1944-2015)
(In: Sociologos, vol. 36, nr. 2, pp. 156-171.)

Nood aan een nieuwe democratiseringsgolf. De transitie naar superdiversiteit als uitdaging voor hoger onderwijs.
(In: Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (T.O.R.B.), 2014-2015, nr. 4, pp. 67-77.)

Living across borders: The everyday experiences of Moroccan and Brazilian transmigrants in Belgium.
(Withaeckx, Sophie, Schrooten, Mieke & Geldof, Dirk. 2015. In: Crossings: Journal of Migration & Culture 6 (1): 23-40. DOI: 10.1386/cjmc.6.1.23_1)

Transmigration and urban social work: towards a research agenda.
(Schrooten, Mieke, Geldof, Dirk & Withaeckx, Sophie, 2015. In: European Journal of Social Work, DOI: 10.1080/13691457.2014.1001725)

Superdiversiteit op de frontlijn. Diversiteitsbewuste communicatie is een noodzaak.
(Hoffman, Edwin, Geldof, Dirk & Koning, Myriam, 2014. In: Alert, jrg. 40, nr. 4, pp. 6-13)

Superdiversiteit als onverwerkte realiteit. Een uitdaging voor het sociaal werk.
(in: Alert, 2013, jrg. 39, nr. 3, pp. 12-24)

Naar de kern van sociaal werk. Lena Dominelli op bezoek in Vlaanderen.
(Kristel Driessens & Dirk Geldof. In: Alert, 2012, jrg. 38, nr. 5, pp. 8-16.

Gezinnen over grenzen. Een uitdaging voor het gezinsbeleid.
(in: Alert, 2012, jrg. 38, nr. 3, pp. 62-71)

Voor wie hoort wat? Over wederkerigheid, sociaal beleid en diversiteit.
(In: Oikos, 2012, nr. 61, pp. 42-56.)

Geluk, gelijkheid, duurzaamheid. Bouwstenen voor structureel sociaal werk.
(In: Alert, jrg. 37, 2011, nr. 4, pp. 17-24)

Nood aan interculturalisering. Steden verkleuren sneller dan sociaal werk.
(In: Alert, jrg. 37, 2011, nr. 2, pp. 8-18)

New challenges for urban social work and urban social work research.
(In: European Journal of Social Work, vol. 14, no. 1, pp. 27-39.)

Individu en/of structuur? Of wat wil het sociaal werk aanpakken?
(Kristel Driessens en Dirk Geldof, 2009. Essay voor de Canon Sociaal Werk

Cultuur in laagjes. Waarom we de échte participatiedrempels onvoldoende kennen.
(Geldof Dirk & Driessens, Kristel, 2009. In: Bultynck, Marjolein (red.), 360° participatie. Brussel, Demos, pp. 188-200)

Geldof, Dirk, 2009. Hyperconsumptie versus armoede: over gedwongen armoede, ecologische grenzen en sociale druk. In: Daenen, Lies (red.), Spiritualiteit en soberheid. Bruggen tussen vrijwillige en onvrijwillige armoede. Antwerpen, Tertio (Spes-cahier nr. 11), pp. 35-41.

De financiële crisis en de risicomaatschappij.
(In: Samenleving en politiek, 2008, jrg. 15, nr. 9, pp. 30-37)

Normatieve professionaliteit in het sociaal werk (Kristel Driessens & Dirk Geldof).
(In: Alert, 2008, Jrg. 34, nr. 2, pp. 66-75.)

Meer, minder of anders? Het debat over groei anno 2008.
(In: Oikos, nr. 45, pp. 49-54)

Consumeren we ons kapot? De missing link tussen koopkracht en duurzaamheid.
(In: De Gids op maatschappelijk gebied, jaargang 99, nr. 4, april 2008, pp. 33-38)

Cultuur van angst of leren leven met onzekerheid? (In: Oikos, nr. 44, 2008, pp. 40-48)

'Overconsumption.' In: Luk Bouckaert, Hendrik Opdebeeck, & Laszlo Zsolnai (eds.), Frugality. Rebalancing material and spiritual values in economic life. Oxford, Peter Lang, pp. 125-140.

Maak van steden kosmopolitische emancipatiemachines.

(In: Ruimte & Planning, 2007, Nr. 1, pp. 40-48)

Schaarste en hyperconsumptie vanuit de politieke ecologie.
(In Oikos, 2007. nr. 40, pp. 51-60)

De stad is een kosmos
(In Alert, 2006. jrg. 32, nr. 3, pp. 66-79)

Kiezen voor een kosmopolitische blik
(In Samenleving en Politiek, 2006. jrg. 13, nr. 7, pp. 30-37)

Welzijn in dienst van veiligheid?
(In Alert, 2006. jrg. 32, nr. 1, pp. 12-24)

Over culturele armoede, armoedecultuur en betrokkenheid. Reflecties over participatie aan en het recht op (eigen?) cultuur. (met Kristel Driessens)
(In Leye, Marijke (red.), 2006. Over (cultuur)participatie. Brussel, Kunst en democratie, pp. 142-152)

Kiezen voor betrokkenheid. Burgers maken de democratie mee.
(In Oikos, 2006, nr. 36, pp. 54-62)

Overvloed, of hoe juiste vragen niet tot juiste antwoorden leiden.
(In Oikos, 2006, nr. 37, pp. 40-44)

Interviews

We hebben alles, behalve genoeg. Interview in Tertio, 17 oktober 2007.


Overzicht van alle publicaties

Een overzicht van alle publicaties kan je vinden in mijn academische bibliografie.

Bijlagen
Cultuur in laagjes.pdfCultuur in laagjes.pdf
2011 2 Alert Nood aan interculturalisering.pdf2011 2 Alert Nood aan interculturalisering.pdf
2011 4 Geluk gelijkheid en duurzaamheid Alert.pdf2011 4 Geluk gelijkheid en duurzaamheid Alert.pdf
2012 Geldof Voor wie hoort wat Oikos.pdf2012 Geldof Voor wie hoort wat Oikos.pdf
2012 3 gezinnen over grenzen.pdf2012 3 gezinnen over grenzen.pdf
2012 5 Dominelli interview en bespreking.pdf2012 5 Dominelli interview en bespreking.pdf
2013 3 Alert Superdiversiteit als onverwerkte realiteit.pdf2013 3 Alert Superdiversiteit als onverwerkte realiteit.pdf
EJSW Dirk Geldof 2011.pdfEJSW Dirk Geldof 2011.pdf
2015 Geldof artikel over Ulrich Beck SocioLogos - Volume 36 - 2015-2 - pp 156-171.pdf2015 Geldof artikel over Ulrich Beck SocioLogos - Volume 36 - 2015-2 - pp 156-171.pdf
2015 Crossings Withaeckx Schrooten Geldof - living across borders.pdf2015 Crossings Withaeckx Schrooten Geldof - living across borders.pdf
2015 01 EJSW Transmigration and urban social work.pdf2015 01 EJSW Transmigration and urban social work.pdf
2015 Geldof Oosterlynck woord vooraf UITSTOTING Saskia Sassen.pdf2015 Geldof Oosterlynck woord vooraf UITSTOTING Saskia Sassen.pdf
TORB_Geldof superdiversiteit en democratisering hoger onderwijs DEF.pdfTORB_Geldof superdiversiteit en democratisering hoger onderwijs DEF.pdf