Nog nooit was onze materiële welvaart zo groot, maar velen missen de tijd en de cultuur om er van te genieten. Ons welzijn staat onder druk. Wie werkt, moet harder en flexibeler presteren. Stress duikt op in werk én in relaties. Tijd, stilte en ruimte zijn de nieuwe luxegoederen in de 21ste eeuw.

Hoe (over)leven we in deze risicomaatschappij? Ons leven draait rond het vermijden van risico’s, zoals armoede, werkloosheid en werkdruk als sociaal-economische risico’s. Milieurisico’s beheersen het nieuws: het klimaat warmt op, ozonconcentraties en fijn stof schaden de luchtwegen, het blijft niet eeuwig vijf voor twaalf. Ook individualisering vergroot risico’s. Relaties duren een liefde lang. We schrijven onze eigen biografie en lopen het risico om verkeerde keuzes te maken. In onze haast-maatschappij duiken tijdsrisico’s op.

Dit boek biedt een kader om onze snel veranderende samenleving opnieuw te begrijpen: van de globaliserende economie tot onze eigen leefwereld, van twijfel over carrière en relaties tot de afweging tussen presteren en genieten. Het stelt vragen bij onze levensstijl. Is meer nog wel beter? Hoe lang kunnen we ons milieu nog verkrachten? Het boek zoekt uitwegen. Wat betekenen de toenemende pleidooien voor zelfbeperking en onthaasting? Hoe gaan we om met groeiende risico’s en rijkdom? Wat met de zogenaamde oneindige behoeften? En wat met arbeid in de 21ste eeuw? Fundamentele vragen over onze samenleving, in een kritisch en toegankelijk essay. Voor al wie wil stilstaan bij blinde economische ontwikkelingen, voor al wie tijd wil nemen voor levenskwaliteit.

Uitgegeven bij Acco (oorspronkelijk 1999, tweede herwerkte uitgave 2002, recentste herdruk 2005). Bestellen kan hier.